Disclaimer

VoerVergelijk besteedt veel zorg aan de informatie op de site en probeert de product- en prijsinformatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. De informatie die VoerVergelijk op haar site plaatst is afkomstig van winkels en fabrikanten. VoerVergelijk kan dan ook geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie. Ondanks de grote zorg die VoerVergelijk hieraan besteedt, kunnen prijzen, productspecificaties en overige informatie foutief of onzorgvuldig zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan.

VoerVergelijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door VoerVergelijk verstrekte informatie of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige teksten. VoerVergelijk behoud zicht het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van informatie.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van VoerVergelijk, welke geen eigendom zijn van VoerVergelijk, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van VoerVergelijk. Hoewel VoerVergelijk uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

VoerVergelijk biedt geen garantie betreffende de veiligheid van de website, kan noch aansprakelijk gesteld worden voor de directe of indirecte schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van gebruik van deze webpagina, de publicatie van informatie die op deze site staat of de onmogelijkheid om deze pagina te kunnen raadplegen. Het gebruik van VoerVergelijk is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via VoerVergelijk is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van onze website.