Bezoekersvraag

Kennisbank

Grasmengsels voor paarden

De meeste weiden in Nederland worden ingezaaid met BG11, een graszaadmengsel voor rundveeweiden. BG11 bevat veel Engels raaigras van een modern type dat zeer snel groeit en heeft een hoog eiwit- en suikergehalte. BG11 is voor paarden veel minder geschikt.

Op Raaigras kan in zeer droge periodes een schimmel voorkomen die mycotoxinen (gif) produceert. Dit gif kan de spiercoördinatie van een paard beïnvloeden. De schimmel komt vooral tijdens het einde van de zomer en het begin van herfst voor rond het groeipunt en in de zaadhoofden. De mycotoxinen tasten het coördinatievermogen van het paard aan, waardoor symptomen van Rhinopneumonie optreden. Deze ziekte wordt Lolitrem vergiftiging of Raaigraskramp genoemd. Raaigraskramp kan voorkomen worden door paarden niet op te schraal land te houden, rondom het groeipunt van het gras.   

Paarden grazen het gras zeer kort af (in tegenstelling tot koeien die het met hun tong afsnijden) en als zij langere tijd op hetzelfde stukje lopen gaat het grasland kapot en hebben onkruiden meer kans. Specifiek voor het beweiden van paarden zijn graszaadmengsels in de handel die beter bestand zijn tegen vertrappen en kort afgrazen. Als je kunt kiezen voor het grasmengsel, kies dan voor een speciaal graszaadmengsel voor paarden met een laag groeipunt en een hoog vezelgehalte.

De volgende grassoorten zijn zeer geschikt voor vezelrijke weiden met lage fructaangehalten: grote vossemstaart, timothee, roodzwenkgras, kropaar, kamgras, veldbeemd- en honinggras.

Naast de keuze voor het juiste grasmengsel is ook weidebeheer heel belangrijk voor de kwaliteit van het grasland.

Voorbeelden van grasmengsels voor paarden zijn:

Verschil met BG11 Droge stof Structuurwaarde Ruw as Verteerbaarheid Organische stof
VitaHorse Grassbalance 77,6% 4,2 74 62,7
VitaHorse Low FructaneMix 80,7% 4,3 67 58
BG11 64,9% 3,7 103 68,2


Stimulan Paardengraszaad met kruiden

Bio-Ron biologische graszaadmengsels

Barenbrug Horse Master


Lees meer:
Bezoekersvraag: grasmengsel voor laag suikergehalte