Bezoekersvraag

Kennisbank

Hoefbevangenheid

De symptomen van hoefbevangenheid zijn wisselend van lichte kreupelheid tot ernstige stijfheid. Paarden gaan naar achteren leunen om zo min mogelijk gewicht op de voorhoeven te dragen. In de hoef laat de verbinding tussen hoefschoen en hoefbeen los. Ontstekingsfactoren of giftige stoffen kunnen de oorzaak zijn van dit proces. Paarden die veel krachtvoer of gras met teveel suikers/fructaan krijgen hebben verhoogde kans op een verstoorde bacterieflora in de dikke darm. Deze verstoring kan giftige stoffen veroorzaken waardoor hoefbevangenheid ontstaat. Paarden kunnen fructaan zeer slecht verwerken, waardoor grote hoeveelheden in de darmen terecht komen en de darmflora uit balans raakt. De behandeling is in eerste instantie gericht op pijnbestrijding en het proces te stoppen.

Tijdens de acute fase mag het paard GEEN krachtvoer krijgen. Geef alleen grofstengelig hooi en haal je paard uit de weide. Zet haar op stal of in de paddock. Verder kan het zinvol zijn om levende gistcultuur te geven en geef voldoende voedingsstoffen om herstel te verbeteren, zoals bijvoorbeeld: aminozuren, zink, vitamine E, biotine, vitamine A en selenium. Dit kan door middel van supplementen, vitamine/mineraalvoer of vitaminekoek.

Na de acute fase is het belangrijk om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken. Dit kan onder andere door de volgende zaken in de gaten te houden.

Voer voor paarden die gevoelig zijn voor hoefbevangenheid

1.Houd de darmflora gezond
Een rantsoen met veel langzaam afbreekbare vezels is zeer belangrijk. Geef dus veel ruwvoer en beperk het gebruik van krachtvoer. Krachtvoer bevat veel suiker en zetmeel die een herhaling kunnen geven van de verteringsproblemen. Een paard dat veel moet presteren zou extra energie kunnen krijgen door extra plantaardige olie te voeren. Lees meer over een vetrijk rantsoen.

Elke wijziging in het voer, maar ook elke verandering in het kauwen, denk aan gebitsproblemen, heeft als gevolg dat de darmflora verandert. Bij een te grote verandering kunnen de ongewenste bacteriën toenemen, ten koste van de goede bacteriën. Een wijziging in het rantsoen dient altijd langzaam te gebeuren. Bouw het bestaande rantsoen langzaam af en het nieuwe rantsoen op. Neem hier circa 7 - 10 dagen de tijd voor. Dit geldt voor zowel een wijziging van krachtvoer als van ruwvoer.

2. Weidegang
Gras is een belangrijke veroorzaker van hoefbevangenheid. Hierbij is niet het eiwit het probleem, maar de fructanen en andere suikers die in zeer wisselende hoeveelheden voorkomen. Laat het paard daarom ook altijd langzaam wennen aan het grasrantsoen in het voorjaar. In het voorjaar is het aantal gevallen van hoefbevangenheid sterk verhoogd door een te snelle overgang van hooi of kuil naar het jonge voorjaarsgras. Lees meer over de overgang van stal naar weide.

Uit onderzoek is gebleken dat het ene grasmengsel meer fructaan bevat dan het andere grasmengsel. Kropaar, Timothee, Roodzwenkgras en Beemdvossenstaart hebben over het algemeen een lager fructaangehalte, dan bijvoorbeeld Engels raaigras en Veldbeemdgras. Hierbij zijn seizoensinvloeden, zoals temperatuur ook heel belangrijk. Onder normale omstandigheden zal een paard niet zo snel een te grote hoeveelheid fructaan opnemen.

Chronisch hoefbevangen paarden kun je het beste niet in de weide zetten op een zonnige dag na een koude nacht, omdat de fructaangehalten in het gras dan verhoogd zijn. Daarnaast is het raadzaam om fructaanarme grassoorten in te zaaien, zoals Timothee en Roodzwenkgras. Lees meer over grasmengsels speciaal voor paarden. Verder is het zinvol om de weide af en toe te bemesten, ook tijdens het weideseizoen. Bemesting zorgt ervoor dat in het gewas geen tekorten ontstaan om te groeien. Zeer schrale weide kunnen hoge fructaangehalten bevatten door tekorten. Probeer daarom te zorgen voor een gezonde grasmat. Lees meer over weidegang en onderhoud.

3. Ondersteun de hoefgroei
De hoefgroei kan ondersteund worden door bijv. biotine.

4. Weerstand verbeteren
Extra ondersteuning met zink, selenium, methionine en omega-3-vetzuren kunnen bijdragen aan een optimale gezondheid.

5. Ideale gewicht bereiken
Zorg ervoor dat uw paard niet te zwaar wordt. Door middel van een conditiescore kun je bepalen of je paard een juiste conditie heeft.

 

 

Lees meer:
Nieuws: Onderzoek risicofactoren hoefbevangenheid
Nieuws: Mariadistel en Sylimarine tegen hoefbevangenheid?
Nieuws: Hoefbevangenheid geen domesticatie ziekte
Nieuws: herkennen van IR voordat hoefbevangenheid ontstaat
Nieuws: voeding bij gevoeligheid voor hoefbevangenheid
Nieuws: suiker verlagen door hooi te weken

Bezoekersvraag: Wortels voor hoefbevangen pony?
Bezoekersvraag: Kuil in plaats van hooi bij hoefbevangenheid?
Bezoekersvraag: Extra energie voor paard dat gevoelig is voor hoefbevangenheid?
Bezoekersvraag: Hoefbevangenheid voorkomen met een graasmasker?
Bezoekersvraag: Meer energie, gevoelig voor spier- en hoefbevangenheid
Bezoekervraag: Risico op hoefbevangenheid?
Bezoekersvraag: hoefbevangen geweest en te mager
Bezoekersvraag: hoefbevangenheid voorkomen

Suikers in gras

Bekijk het 100 seconden dierenarts filmpje van Abouthorses.tv over hoefbevangenheid