Bezoekersvraag

Kennisbank

Verteringstelsel van oude paarden

In de jaren ’80 is er onderzoek gedaan naar het verteringsstelsel van paarden boven de 20 jaar. Hieruit bleek dat de vertering van eiwitten, fosfor en vezels sterk afgenomen was in vergelijking tot de mate van vertering bij een jong paard. Sterker nog, het verteringsstelsel van deze groep paarden boven de 20 jaar was vergelijkbaar met het verteringsstelsel van paarden waarvan 90% van de dikke darm verwijderd was. Later onderzoek heeft aangetoond dat de vertering van oude paarden tegenwoordig in mindere mate verslechterd, dan vroeger.

Twee daaropvolgende onderzoeken naar dit onderwerp vonden tevens bewijs voor een verminderde werking van het verteringsstelsel, maar de verschillen waren, met name van de eiwitopname, niet zo groot als in het onderzoek in de jaren ’80.
     Tijdens het eerste onderzoek werd één groep oude paarden gevoerd met hooi en een basisbrok en de andere groep werd gevoerd met hooi en een krachtvoer speciaal voor oude paarden(seniorenvoer). De eiwitten en het calcium in het seniorenvoer werden aanzienlijk beter opgenomen dan de voedingsstoffen in de basisbrok. Dit verschil zou veroorzaakt kunnen worden door een hoger aanbod van eiwitten en calcium in het seniorenvoer.
     Tijdens het tweede onderzoek werden oudere merries gevoerd met hooi en een basisbrok en kregen dagelijks injecties met somatropine, een groeihormoon waarvan wordt gedacht dat het verouderingsprocessen tegen gaat. Bij deze paarden bleek dat de vertering van eiwitten, fosfor en calcium binnen de normale grenzen lag, die gelden voor een gemiddeld paard.

Nu is de grote vraag waardoor de conclusies van het onderzoek in de jaren ‘80 en de twee recentere onderzoeken zo veel van elkaar verschillen. Een groot verschil tussen de uitgevoerde onderzoeken is de conditie waarin de paarden verkeerden. In de onderzoeken die al langer geleden zijn uitgevoerd zijn veel paarden gebruikt die een matige lichaamsconditie hadden of een slecht gebit, terwijl de paarden in de meer recentere onderzoeken een zeer goede lichaamsconditie en geen gebitsproblemen hadden. Paarden in goede conditie en een gezond gebit hebben een efficiëntere vertering dan vermagerde paarden met een verminderd gebit.

Ook de verbeterde kwaliteit van ontwormingsmiddelen is mogelijk een andere factor die heeft bijgedragen een aan meer efficiënte vertering van eiwitten in oudere paarden. Met minder infectiedruk en minder schade aan de darmen aangericht door parasieten, hebben paarden tegenwoordig een betere darmflora, ook op oudere leeftijd.

Doordat de vertering van oudere paarden tegenwoordig in mindere mate verslechtert dan vroeger is een aanpassing van het rantsoen niet altijd direct nodig, zeker niet als het oudere paard in een goede gezondheid en conditie verkeert. Maar houd je senior altijd goed in de gaten!

Lees meer:
Oude paarden: houd tanden, gewicht en rantsoen in de gaten
Senioren (>20 jr)
Bezoekersvraag: seniorenvoer voor 24 jarige merrie
Bezoekersvraag: oud paard op gewicht houden in de winter