Bezoekersvraag

Kennisbank

Aantal voerbeurten per dag

De meeste paarden krijgen twee of drie voerbeurten per dag, terwijl de spijsvertering van een paard van nature gewend is om continue kleine hoeveelheden te eten. Maar bij het voeren van paarden komt ook een praktische aspect om de hoek kijken. Er kan alleen voor en na het werk gevoerd worden of de pensionstal is niet in de mogelijkheid om vaker te voeren. Hoe vaak moet je voeren, zonder dat dit ten koste gaat van het welzijn van jouw paard?

In de natuur eet een paard ca. 14 – 16 uur per dag bezig met eten. Idealiter zouden wij onze paarden ook een zo groot mogelijk gedeelte van de dag over voeding laten beschikken. Weidegang is een goede oplossing, omdat een paard dan zijn natuurlijk eetpatroon kan nabootsen. Echter als het weer of andere omstandigheden weidegang niet toelaten dan is het paard afhankelijk van de tijdstippen van de voerbeurten.

Een paard heeft geen galblaas, waardoor de verteringssappen doorlopend in de dunne darm terecht komen. Hierdoor is het belangrijk dat de vertering op gang blijft en vaker kleine porties per keer gegeven worden. Laat een paard niet langer dan 6 uur met een lege maag staan. Voor paarden met maagzweren is dit zelfs maximaal 1 uur. Dus geef minimaal 3 maal per dag ruwvoer.

Sinds 2011 zijn er richtlijnen voor het houden van paarden. In het Paardenbesluit opgesteld door de Dierenbescherming is opgenomen dat een paard minimaal driemaal daags zou moeten beschikken over voldoende ruwvoer, tenzij er sprake is van weidegang. Het SRP (Sectorraad Paard) vindt het minder van belang of het tweemaal of driemaal daags is, als de spijsvertering van een paard maar voor een groot gedeelte gevuld blijft. Indien het in de praktijk niet haalbaar is om driemaal daags ruwvoer te geven zou tweemaal daags een portie van voldoende omvang genoeg zijn.

Het gebruik van een slowfeeder is ook een zeer goede oplossing om jouw paard de hele dag beschikking te geven over ruwvoer.

De maag van een paard is erg klein, ca. 8 - 15 liter. Doordat de maag zo klein is kan een paard van 600 kg niet meer dan 3 kg krachtvoer per voerbeurt verwerken. Verdeel het krachtvoer over 2 - 4 porties per dag. Indien mogelijk maximaal 1 - 2 kg krachtvoer per voerbeurt. Probeer daarnaast op de opname te vertragen door bijv. gehakseld ruwvoer door het krachtvoer te mengen. Hierdoor moet een paard beter kauwen, wat de vertering ten goede komt. 

Een paard is gebaat bij een vast voerschema, dus probeer altijd dezelfde hoeveelheid te geven op gezette tijden.

Lees meer:
Voermanagement op pensionstallen