Bezoekersvraag

Kennisbank

Grasziekte

Gras is de natuurlijke voeding van een paard, maar in bepaalde delen van de wereld kan grazen gevaar opleveren. Grasziekte is een dodelijke neurologische ziekte, wat meestal voorkomt bij grazende paarden. Hierbij sterven de paarden aan verlamming van de spieren van het maagdarmkanaal. Paarden met een ernstige vorm hebben de volgende symptomen: koliek, slikproblemen, overmatige speekselproductie, hoge hartslag, spiertrillingen en zweten. Grasziekte komt voor in de meeste Noord-Europese landen en Zuid-Amerika, maar er bestaan diverse ideeën over de oorzaak.

Tijdens het Britse Equine Veterinary Association congress in 2014 gehouden in Birmingham, wordt de huidige kennis over de oorzaken van grasziekte besproken.

Klaver
In de loop der jaren hebben diverse onderzoekers de consumptie van klaver als oorzaak van grasziekte gezien. Echter, proeven met het voeren van klaver leiden niet tot het reproduceren van de ziekte. Witte klaver heeft een relatief hoog gehalte aan cyanogenic glycoside, een toxine dat een groot aantal neurologische klachten kan vooroorzaken.

Weilanden waarin paarden grasziekte hebben ontwikkeld zijn onderzocht en hier zijn hoge concentraties cyanogenic glycosiden uit witte klaver gevonden. Nader onderzoek zou kunnen aantonen of de inname van cyanogen een risicofactor vormt voor de ontwikkeling van grasziekte.

Klimaat
Het klimaat wordt ook beschouwd als een potentiele oorzaak van grasziekte, door het ontstaan van een mycotoxine in het gras. Eind negentiger jaren hebben onderzoekers een verhoogd Fusarium waarde in de weilanden gevonden waar paarden klachten van grasziekte hebben gekregen. De Britse Food and Environment Research Agency en Universiteit van Edinburgh werken aan nader onderzoek omtrent grasziekte en Fusarium.

Botulisme

Het meest recente onderzoek legt de oorzaak bij de bacterie Clostridium botulinum die een toxine produceert, waardoor botulisme ontstaat. Hoewel er diverse aanknopingspunten zijn voor Clostridium botulinum als oorzaak geeft dit ook tegenstrijdigheden met gevallen van grasziekte. Een Britse landelijke vaccin proef in de komende twee tot drie jaar moet definitief de rol van Clostridium botulinum bij grasziekte aantonen.

Hoewel de precieze oorzaak van grasziekte nog niet is aangetoond, zullen onderzoekers steeds meer te weten komen over de oorzaak van deze gevaarlijke ziekte.