Bezoekersvraag

Kennisbank

Kwaliteitsmanagement

GMP+GMP+
GMP (Good Manufactering Practice) is een kwaliteitssysteem wat in de jaren 80 is ontstaan voor meer interne controle op de werkwijze van voerfabrikanten met externe onafhankelijke audits.

De richtlijnen die voortkomen uit het GMP certificaat hebben betrekking op de kwaliteit, veiligheid en procesbeheersing van de voeders. Het Productschap Diervoeder heeft het GMP+ certificatieschema diervoedersector 2006 opgesteld waar alle gecertificeerde bedrijven aan moeten voldoen. Centraal in dit schema staat het waarborgen van de gewenste veiligheid van diervoeders voor mens, dier en milieu.

Vanuit GMP is GMP+, ontstaan. Dit staat voor GMP + HACCP.

HACCP
HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Het is een aanvullend kwaliteitssysteem oorspronkelijk ontwikkeld voor de menselijke voedingsindustrie. Een HACCP managementsysteem helpt om processen van bereiding, behandeling, verpakken, opslaan, handel en distributie te beheersen. Daarnaast bestaat er ook HACCP-Food. Dit zijn extra strenge eisen die ook voor humane voedingsproducten geldt. Er zijn zeer weinig producenten die HACCP-Food gecertificeerd zijn.

TRUSQ
TRUSQ is een samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische voerleveranciers. Het doel van TRUSQ is het waarborgen van de voedselveiligheid. TRUSQ werkt samen met het VWA. TRUSQ is gericht op monitoring, kwaliteitsbeheersing, track & trace, crisismanagement en keuze van grondstoffen en leveranciers. 

SAFE FEED
SAFE FEED is opgericht door een 70 Nederlandse mengvoerfabrikanten. Deze bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 50% van de Nederlandse mengvoederproductie. De doelstelling van SAFE FEED is gebaseerd op het veilig aankopen en leveren van grondstoffen, producten en diensten.

Lees meer:
Bezoekersvraag: Doping in krachtvoer?
Biologisch/EKO