Bezoekersvraag

Kennisbank

Water in de weide

Emmertjes water dragen is voor veel paardenhouders aan de orde van de dag, omdat een paard nu eenmaal schoon drinkwater nodig heeft. Voor de algemene gezondheid van het paard en om o.a. de lever, nieren en stofwisseling optimaal te laten functioneren moet drinkwater van goede kwaliteit zijn. 

Naast het verse gras is een goede watervoorziening belangrijk, vooral bij hoge temperaturen. Hoe zorg je voor een goede kwaliteit water in de weide? Welke gevaren dreigen er als de kwaliteit van het drinkwater niet optimaal is?

Metsel- of badkuipen
Metselkuipen zijn overal te koop en is een goedkope methode. Nadeel: De tonnen kieperen gemakkelijk om, zijn snel leeg en kunnen gemakkelijk kapot gemaakt worden. Badkuipen zijn meestal gratis en zijn stabieler en steviger. Beide kuipen moeten dagelijks schoon gemaakt worden. Er kan namelijk etensresten, insecten, ontlasting of urine in terecht komen, waardoor het water verontreinigd. Ook zie je vaak blauw groene algen in metselkuipen of badkuipen. Dan nog de vraag hoe krijg je het schone water in de metsel- of badkuip? Vaak door middel van water slepen met emmers als er geen kraan in de buurt is. Er is nu ook een special H2Go bag beschikbaar om water gemakkelijker te verslepen.  

Uit plassen of poelen drinken
Het is absoluut af te raden om een paard uit plassen of poelen te laten drinken. Het water in plassen of poelen is stilstaand water en hierin liggen gevaarlijke ziektekiemen en parasieten op de loer. In het ergste geval zelfs de dodelijke blauwalg.

Uit meren, beken en sloten drinken
Een paard laten drinken uit meren, beken en sloten is beter, maar niet zonder risico. In veel beken en sloten is de belasting met landbouwgif en meststoffen zeer hoog. Ook kan dit water ziekmakende stoffen zoals ammonium, nitraat, nitriet of hoog kiemgetal E. colli bevatten. De Gezondheidsdienst in Deventer kan wateronderzoek uitvoeren, zodat u zeker bent dat het water geen schadelijke stoffen bevat. Als u niet anders kunt dan slootwater geven, verzeker u ervan dat het er geen verontreinigingen in het water komen.

Tanksystemen en drinkwagens
Tanksystemen en drinkwagens lijken een goede oplossing voor het verstrekken van drinkwater. Ook deze hebben nadelen. Door de lichtdoorlatendheid en te weinig hygiëne kunnen ziektekiemen zich snel verspreiden. Als de zon schijnt lopen de temperaturen in zo'n tank behoorlijk op. Watertanks die geen licht doorlaten en regelmatig schoon gemaakt worden en met schoon water gevuld zijn beter. Er moet echter wel een voertuig voorhanden zijn om deze tankwagen te verrijden.

Bronwater
Een bron slaan is ook een mogelijkheid als het grondwaterpeil hoog genoeg is en de toestemming hiervoor verkregen kan worden. Afhankelijk van de boordiepte kunnen de kosten oplopen tot € 2000,-. Als de bronschacht is gebouwd moet er nog een pomp aangekocht worden bijv. een handmatige pistonpomp of pompen op windkracht of zonne-energie. De kwaliteit van bronwater is niet gegarandeerd, want ook bronwater kan hoge concentraties ziekmakende stoffen bevatten. Een bron van minimaal 25 meter diep heeft het minste risico op hoge concentraties nitraat.

Waterleidingen aanleggen
Het waterschap garandeert de kwaliteit van drinkwater via de openbare watervoorziening. Het aansluiten van een zelfdrinkbak op een waterleiding is onderhoudsarm, maar de leidingen moeten wel beschikbaar zijn. Een leiding is niet gemakkelijk in te graven zonder zware machines en moet minimaal 80 centimeter diep worden gegraven, om bevriezing te voorkomen. Uiteraard is het ook mogelijk om een tuinslang op de waterleiding aan te sluiten om op afstand water te kunnen vullen.

Het verstrekken van gezond drinkwater is nog niet zo eenvoudig en vaak arbeidsintensief of kostenverhogend. Toch verdient goed drinkwater extra aandacht voor de gezondheid van de paarden.

Lees meer:
Nieuws 30-11-2015: IJzervergiftiging door slootwater
Bezoekersvraag: kan mijn paard 5 uur zonder water?
Onderzoek: paarden hebben afkeer voor zuur drinkwater
Fabel: paarden drinken liever geen ijskoud water
Hoeveel gras krijgt een paard binnen bij weidegang
Beheer van de paardenwei