Bezoekersvraag

Kennisbank

Opslag van ruwvoer

Gras groeit in Nederland uitsluitend in het voorjaar en in de zomer. De beste kwaliteit ruwvoer wordt verkregen door in de zomermaanden te oogsten en vervolgens het hooi/kuil op te slaan tot het volgende oogstseizoen. Tijdens deze periode van opslag moet het voer zo fris mogelijk blijven en schimmelvorming, broei of verlies van voedingsstoffen worden voorkomen. Hoe doe je dat?

Op het moment van oogsten bevat hooi ca. 80% droge stof. Dan is het droog genoeg om het hooi veilig op te slaan, zonder dat broei of schimmelvorming ontstaat. Indien hooi wordt geoogst met teveel vocht (65 – 75% droge stof) dan kan microbiële activiteit in de balen zorgen voor grote hoeveelheden warmte. In extreme gevallen kan hooi temperaturen bereiken van zelfontbranding.

Na de aanschaf van een partij hooi, kan deze het beste opgeslagen worden in een gebouw los van de stallen met een lekvrij dak. Plaats de balen op houten pallets. Balen die rechtstreeks in het zand of op beton staan kunnen gaan schimmelen of bederven door condensvorming. Ventilatie en luchtcirculatie zijn essentieel in hooischuren. Indien er geen schuur beschikbaar is op de hooiopslag, bescherm het hooi met waterdichte dekzeilen die wind, regen zon en sneeuw kunnen weerstaan. Balen kuilgras kunnen buiten opgeslagen worden, maar let op dat er geen gaatjes in het plastic kunnen komen door bijv. vogels of door het verzetten van de balen. Zodra en namelijk zuurstof bij het product komt, dan zullen de balen verschimmelen.

Verliezen
In de eerste 24 uur na het maaien, verliest gras ca. 75% van het gehalte aan carotenen (vitamine A). Zelfs onder perfecte omstandigheden gaan elke maand van opslag meer dan 5% van de vitaminen verloren. Vooral het gehalte aan vitamine E wordt gedurende de winter steeds lager, waardoor dit door middel van krachtvoer of supplementen aangevuld moet worden. Probeer het ruwvoer zo min mogelijk bloot te stellen aan zonlicht en extreme weersomstandigheden om verlies van voedingsstoffen zoveel mogelijk te reduceren.

Botulisme
In opgeslagen partijen hooi en voordroogkuil kan botulisme ontstaan. Dit kan ontstaan doordat levende beesten, zoals ratten, muizen of egels tijdens het oogsten in het gras terecht komen, waardoor de botulisme bacterie, Clostridium botulinum, zal groeien. Botulisme komt eerder voor in kuilgras dan in hooi, doordat het vochtgehalte hoger is. Voordroogkuilgras wordt veel eerder geoogst en in plastic ingepakt. Deze verwerking geeft zeer vochtige anaërobe (zonder zuurstof) fermentatie, die verspreiding van C. botulinum kan stimuleren. Geef nooit beschimmeld of verkleurd voordroogkuil aan je paard.

Lees alles over ruwvoer

Bekijk de Pavo Advies Video over voeropslag